Управление на отоплението

10.01.2018
Управление на отоплението

Управление на отоплението

Управление на отоплението е от първостепенно значение за тяхната правилна работа, като техническа система и съответно основно условие, за да постигнете оптимален комфорт в помещенията, които отоплявате.

От гледна точка на потребителя, изборът на управление на отоплителната система до голяма степен се обуславя от стойността му. За съжаление това е неправилния подход. Защото подценяването на този технически елемент води до обезмислянето инвестирането в качествен източник на топлина.

Защо е толкова важно да имаме качествен контрол върху температурата в отделните помещения?

Отоплителната или термопомпена инсталация имат т.нар. енергиен център, който има основната и главна задача да постига определената му температура на енергийния носител. Контролът тук е само върху температурата на подаващата и връщащата линия.

Например пускате газовия котел или пелетна камина и определяте, че искате 60 или 70 градуса на изходящата вода. Когато нямате контрол върху температурата на отделните помещения част от тях студени, а други прекалено топли. И търсейки Вашия комфорт в студените помещения, Вие най-лесно отивате до източника на топлина и увеличавате градусите на енергоносителя.

И тук идва основния проблем. Икономията от качествени термостати в стаите и съответно общ контрол на цялата инсталация, само в рамките на един сезон ще се „стопи“ от преразхода на енергия. Затова управлението на отоплението е особено важно. Защото един 1 градус разлика в температурата може да доведе до 10 % преразход или съответно икономия на енергия.

Затова контролът на температурата в основното или повече помещения води до значителни икономии на пари.

Нашият екип е готов да консултира всеки клиент при избора на съответния тип управления.